KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY NA JEDNÉ ADRESE

STATICKÉ VÝPOČTY

PROJEKTY KONSTRUKCÍ

NAŠE ZAMĚŘENÍ

VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ STAVBY

STAVBY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ADMINISTRATIVNÍ STAVBY

HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE

STAVBY PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU

NAŠE SLUŽBY

PROJEKTY BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

koncepční návrhy, dimenzování betonových a zděných konstrukcí, výkresy tvaru a výztuže, výkazy výměr

PROJEKTY OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

návrhy a dimenzování konstrukčních prvků, výrobní dokumentace

VYPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH POSUDKŮ

posudky stávajících stavebních konstrukcí, statické anylýzy příčin poruch a návrhy opatření, sanací, oprav a rekonstrukcí

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • 1
  Příprava zákazky (PPR)
 • 2
  Návrh / studie stavby (STS)
 • 3
  Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • 4
  Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • 5
  Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • 6
  Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • 7
  Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • 8
  Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD/ITD)
 • 9
  Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • 10
  Příprava a zpracování rozpočtu stavby